اشعارسنگ(قبر)مزارعمومی

نوشته شده توسط ali. منتشر شده در اشعار

 بنام خداوند بخشنده و مهربان

بنام خدا

به یاد عزیزانی که شمع وجودشان دیگر پرتو بخش محفل ما نیست و تحمل فقدانشان برای همیشه موجب تالم قلوب ماست ولی یاد و خاطره اشان همواره در دلها زنده و جاودان خواهد ماند