اشعارسنگ(قبر)مزارکودک

نوشته شده توسط ali. منتشر شده در اشعار

بنام خداوند جان وخرد

اشعار سنگ(قبر) مزار کودک

 

گالری سنگ پاسارگاد 

2121467 0912

5100561 0912