اشعارسنگ(قبر) مزار پدر

نوشته شده توسط ali. منتشر شده در اشعار

بنام خداوند جان وخرد

اشعارسنگ مزارپدر

سنگ پاسارگاد

2121467 0912

5100561 0912

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست                هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود

 

صحنه پیوسته بجاست                                      خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

 

اشعار سنگ مزار پدر

سنگ پاسارگاد

2121467 0912

5100561 0912

******** سنگ قبر پدرم *******

 

چون نامه عمر ما به هم پیچیدند          بردندبه میزان عمل سنجیدند

 

بیشاز همه کس گناه ما بود ولی         مارا به ولایت علی بخشیدند

 


 

********** مشعر سنگ قبر پدر **********

 

سایه اش همچون پناهی بود رفت       شانه هایش تکیه گاهی بود رفت

 

شادی ما بود دیدار رخش                   شادی ما یک نگاهی بود رفت

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اشعارسنگ قبرپدر

سنگ پاسارگاد

5100561 0912

2121467 0912

 

 ***** شعر براي سنگ قبر پدرم *****

 

ز گورستان گذر کردم کم و بیش              بدیدم حال دولتمند و درویش

 

نه درویشی به خاکی بی کفن ماند         نه دولتمند برد از یک کفن بیش

 


 

***** سنگ مزار پدر *****

 

یاد ایامی که ماهم روزگاری داشتیم                  هم پدر بالای سر هم سایه بانی داشتیم

 

ای صد افسوس به اعلا رفت و ما تنها شدیم        بعد مرگش العجب ماتم سرایی داشتیم


 

***** شعر سنگ مزار بابا ******

 

این که خفته است در این مرقد پاک               پدر خوب و فداکار من است

 

طلب مغفرت از درگه حق                            بهر او روز و شبان کار من است


 اشعارسنگ مزارپدر

سنگ پاسارگاد

2121467 0912

5100561 0912

 


****** اشعار سنگ مزار پدر *******

 

 

افسوس که آن همدم دیرینه ما رفت              آن مظهر پاکیزگی و مهرو صفا رفت

 

یاران تو از سوز و دل خویش بگویند                ای وای فلک مونس و جان و دل ما رفت


 

********** بر سنگ مزار پدر ******

 

شانه اش مارا پناهی بود و رفت                   شانه مان را تکیه گاهی بود و رفت

 

رفت و رفت غمهای ما بیشتر شد                 شادی ما یک نگاهی بود و رفت


 

********* متن سنگ مزار پدر ************

 

 

 

ای پدر ای عارف نیکو خصال                          ای که قدرت را نداشتم هنگام وصال

 

خوش بخواب اینجا که این دنیای دون               چون تو گوهر کم دهد از خود برون


 اشعارسنگ قبرپدر

سنگ پاسارگاد

2121467 0912

5100561 0912

********* شعر براي سنگ مزار پدر **********

 

آن گنج نهان در دل خانه پدرم بود             هم تاج سرم بود همی بال و پرم بود

 

هرجا که ز من نام ونشانی طلبیدند          آوازه نامش سند معتبرم بود


 

********* سنگ نوشته مزار پدر *************

 

از ملک جهان رفت به جنت پدر ما             برداشته شد سایه لطفش ز سر ما

 

افسرده نمیخواست دل فرزند و همسر      افسوس فلک کرد پر از غم جگر ما


 

******** نوشته سنگ قبر پدر **********

 

ای چرخ و فلک خرابی از کینه توست           بیداد گری شیوه دیرینه توست

 

ای خاک اگر سینه تو بشکافتند                 بس گوهر قیمتی که در سینه توست


 اشعارسنگ مزارپدر

سنگ پاسارگاد

5100561 0912

2121467 0912

********* نوشته ی روی سنگ قبر برای پدر ***********

 

گفتم که پدر رسم بزرگی نه چنین بود           گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین بود

 

گفتم نه وقت سفرت بود چنین زود               گفتا که مگو مصلحت حق چنین بود


 

******** نوشته سنگ مزار پدر **********

 

به یاد شمع رویت همچنان پروانه میسوزم                   تورفتی من به جایت اندر این کاشانه می سوزم

 

گهی آیم کنار قبر تو دیده گریان                               گاهی از مهربانی های تو در خانه میسوزم


 

********* نوشته روی سنگ قبر پدر **********

 

اگر یار گران بودیم رفتیم                             اگر نامهربان بودیم رفتیم

 

شما با خانمان خود بمانید(بدانید)                که ما تا مهربان بودیم رفتیم


 اشعارسنگ قبرپدر

سنگ پاسارگاد

2121467 0912

5100561 0912

******* زیباترین نوشته سنگ قبر پدر ********

 

با موهای سپیدش                 پاکی قدومش

 

در جذبه محرابی                   گستره وسیع جنت بود

 

صفای وجودش                     سنگینی سکوتش

 

نجابت و غرورش                   با زمزمه کلامش

 

و ما فقط (پدر –مادر )            می خواندیمش


 

****** نوشته هاي روي سنگ قبر+پدر *******

 

چه شب ها تا سپیده در کشیدی                 ندای یاعلی یارب کشیدی

 

بخاب آرام پدر جان در مزارت                         که پایان شد تمام درد هایت


 

******** شعر سنگ قبر پدر پروین اعتصامی ********

 

ای سفر کرده به معراج به یادت هستیم               ای پدر ما همگی چشم به راهت هستیم

 

تو سفر کردی و آسوده شدی از دوران                 لیک ما غمزده هر لحظه به یادت هستیم


 اشعارسنگ مزارپدر

سنگ پاسارگاد

5100561 0912

2121467 0912

 


******** شعرهای سنگ قبر پدر **********

 

پدر آن تیشه که بر خاک تو زد دست عجل             تیشه ای بود که شد باعث ویرانی ما

 

آن که در خاک سیه داد سرو سامانت                 کاش میخورد غم بی سرو سامانی


 

********* اشعار سنگ قبر پدر و مادر *********

 

سایه اش مارا پناهی بود و رفت               شان مان را تکیه گاهی بود و رفت

 

رفت و رفت غم های ما بیشتر شد            شادی ما یک نگاهی بود و رفت


 

******* اشعار سنگ مزار پدر *******

 

ای رهگذر دان گنج وفا خفته در اینجا                  آتشکده مهرو صفا  خفته در اینجا

 

دریای خروشان محبت گل ایثار                         ای رهگذران (مادر-پدر)ماخفته در اینجا


 اشعارسنگ قبرپدر

سنگ پاسارگاد

2121467 0912

5100561 0912

 

 

 

********* شعری زیبا برای سنگ قبر پدر ***********

 

در این دنیای بی حاصل چرا مغرور می گردی         سلیمان گر شوی آخر اسیر گور می گردی


 

******** بیت شعر برای سنگ مزار پدر *********

 

از خاطر دلها نرود یاد تو هرگز                         ای آنکه به نیکی جا نام تو بودی


 

********* شعر جدید سنگ قبر پدر سال ۹۴**********

 

تو را من چشم در  راهم شبا هنگام                    گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم


 اشعارسنگ مزارپدر

سنگ پاسارگاد

5100561 0912

2121467 0912

 

********* شعری برای سنگ قبر پدرم ***********

 

باورم نیست پدر رفتی و خاموش شدی                ترک ما کردی و با خاک هم آغوش شدی

 

خانه را نوری اگر بود زرخسار تو بود                     ای چراغ دل ما از چه تو خاموش شدی


 

********* شعر برای سنگ مزار پدر ************

 

روح پاکت با امیرالمومنین محشور باد                خانه قبرت ز الطاف خدا پرنور باد

 

ای چراغ زندگانی ای پدر یادت بخیر                 خاطرات در باغ فردوس برین مسرور باد


 

********** شعر جدید ۹۵ برای سنگ قبر بابایی ***********

 

پدر جان یاد آن شبها که مارا شمع جان بودی          میان نا امیدی هاچراغ جاودان بودی

 

برایت زندگانی گرچه یک سر رنج و سختی بود         بنازم همتت بابا تا که بودی صبور و مهربان بودی


 اشعارسنگ مزارپدر

سنگ پاسارگاد

2121467 0912

5100561 0912

********** دو بیتی برای سنگ قبر پدر *************

 

 

پدرم بارش باران خدا بود                 پدرم جلوه پیمان و صفا بود


 

********* متن ادبی کوتاه برای سنگ قبر پدر *********

 

پدرم روی ماهت روح و روان بود مرا                      مهر تو قوت تن قوت جان بود مرا

 

خانه ما زجمال تو صفایی می داشت                   جهان جام و فلک ساقی اجل می

 

خلایق جرعه نوش باده می                              خلاصی نیست اصلا هیچکس را

 

از این جام و از این ساقی از این می


 

******** شعر سنگ قبر پدر بزرگ ***********

 

پدر با تو بودن همیشه پر معناست            بی تو روح گرفته تنهاست

 

با تو یک کاسه آب یک دریاست                ای تو تعریف ناپذیر ترین

 

بی تو ما کوچک و حقیر


 اشعارسنگ قبرپدر

سنگ پاسارگاد

5100561 0912

2121467 0912

******** شعر برای سنگ قبر پدر بزرگ **********

 

ای دریغا رادمرد لطف و رحمت در گذشت                     نخبه شوق و تلاش و همت در گذشت

 

آنکه با عشق علی قلبش به سینه می تپید                 گذشت تسلیم قضا و با رضایت در گذشت


 

****************

 

رو زگاریست که ما حال پریشان داریم                    در غم مرگ پدر دیده  گریان داریم

 

بود اخلاق خوشش ورد زبان همگان                       اعتباری که به ما هست ز ایشان داریم


 

****** دوبیتی سنگ قبرپدر *********

 

ای خاک تیره پدر مارا عزیز دار                 این نور چشم ماست که در بر گرفته ای


 اشعارسنگ مزارپدر

سنگ پاسارگاد

2121467 0912

5100561 0912

********* دوبیتی زیبا برای سنگ قبر پدر ************

 

حرمت هستی ما ای پدر از نام تو بود                  تو مپندار که رفتی و فراموش شدی


 

******** دوبیتی سنگ مزار پدر *********

 

قلبم شده غمخانه زهجران تو بابا (مادر)           فکرم شده همواره پریشان تو بابا

 

هر روز کنم آرزوی روی تو افسوس                   دستم شده کوتاه ز دامان تو بابا


 

********* نمونه سنگ قبر پدر ***********

 

رفت از سر ما سر در ما تاج سر ما                       زحمت کش و مظلوم خدایا پدر ما

 

افسرده نمی خواست دل همسر و فرزند               با رفتن او کلبه قلبم شده تاریک

 

بشکست به یکباره فلک بال و پر ما


 اشعارسنگ مزارپدر

سنگ پاسارگاد

5100561 0912

2121467 0912

******** مدل شعر ویژه سنگ قبر پدر *********

 

یک عمـر علی گفت و در این دار مکافات         با عشق علی شاه ولایت بـه جنان رفت

 

او ذکر حسین داشت به دل در همه احوال      با عشق حسین ابن علی او ز جهان رفت


 

******** شعر اعلامیه ترحیم پدر **********

 

روزگاریست که ما حال پریشان داریم                   در غم مرگ پدر دیده گریان داریم

 

بود اخلاق خوشش ورد زبان همگان                    اعتباری که به ما هست ز ایشان داریم


 

******** شعر زیبا برای اعلامیه فوت پدر **********

 

مرگ توفان بلا نیست    نسیمی ست وزنده از جانب بهشت

 

تا روح عطر آگین پدر را در امـتـداد خنکـای آرام شـب

 

برای ضیافت صبحی دیگر تطهیر کند


 اشعارسنگ قبرپدر

سنگ پاسارگاد

2121467 0912

5100561 0912

********* پیام تسلیت فوت پدر ************

 

بی تو هرگز زندگی شوری ندارد ، پدرم        بی تو هـرگز شمع دل نوری ندارد ، پدرم

 

جای اشک از دیدگان خون می فشانم        باز هم بی تو هرگز زندگی شوری ندارد ، پدرم


 

**** پی ام و پست برای لاین و وایبر فوت پدر ******

 

یک عمـر علی گفت و در این دار مکافات          با عشق علی شاه ولایت بـه جنان رفت

 

او ذکر حسین داشت به دل در همه احوال      با عشق حسین ابن علی او ز جهان رفت


 

******نمونه متن سنگ قبر پدر ********

 

پدر جـان ترک ما کردی و رفتی        جهان را در نوا کـردی و رفتی

 

دل ما را زدی از غصه آتـش             به هجران مبتلا کردی و رفتی


 اشعارسنگ قبرپدر

سنگ پاسارگاد

2121467 0912

5100561 0912

****** پست تسلیت فوت پدر ******

 

صد بار خدا مرثیـه خوان کرد مرا                در بوتـه ی صبر امتحان کرد مرا

 

هرگز نشکست پشتم از هیچ شکست       جز مرگ پدر که نیمه جان کرد مرا


 

***** تسلیت فوت پدر به دوست *****

 

کاروان ما عجب بی کاروان سالار شد                  صبر بر مرگ پدر بر ما بسی دشوار شـد

 

بی تو بر ما زندگانی همچو شام تار شد                بین ما و تو چرا این آخرین دیدار شـد


 

******* شعر سوزناک فوت پدر برای سر خاک *******

 

ای پــدر رفتی ولی حالا زمان آن نبود                گفته بودی می روم ما را همی باور نبود

 

آمدند خیل کسان در ماتمت بر سر زنان             لیـک دیـر آمدند دیگـر زمان آن نبود


 اشعارسنگ مزارپدر

سنگ پاسارگاد

5100561 0912

2121467 0912

******* شعر اندوهناک برای فوت پدر ********

 

گرچه من دیگر نمی بینم گل روی پدر        خاطراتش را در این غمخانه مهمان می کنم

 

گوهر یکدانه ام ، ای نازنین بابای خوب       تا ابد نامت درون سینه پنهان می کنم


 

****** شعر گریه دار برای سنگ قبر پدر *****

 

ای پدر با تو چه گفتند که خاموش شدی             نازنینا چه خبر شد که کفن پوش شدی


 

******** شعر عاشقانه برای فوت پدر *********

 

زکف یاران گل زیبای ما رفت                انیس و مونس شبهای ما رفت

 

دریــغ و آه از درد جــدایــی                  صفای زندگی بابای ما رفت


 اشعارسنگ مزارپدر

سنگ پاسارگاد

2121467 0912

5100561 0912

******* شعر دردناک برای سنگ قبر پدر *******

 

تا بال و پر عشق به جانم دادند        در وادی عاشقان مکانم دادند

 

گفتم که کجاست کعبه اهل ولا          درگاه حسین را نشانم دادند


 

******** شعر ناراحتی فوت پدر **********

 

ز هجرانت پدر جان اشکباریم                          زمرگت جان بابا بیقراریم

 

بزرگی ، رهبـری از دست ما  رفت                    گلی از گلشن امید ما رفت


 

****** شعر تسلیت فوت پدر *******

 

دلا دیدی که آخر پدرم رفت                           عزیز و مونس غم پرورم رفت

 

سرم از تاج او گوهر نشان بود                       چو تاج پادشاهی از سرم رفت


 اشعارسنگ قبرپدر

سنگ پاسارگاد

5100561 0912

2121467 0912

******* شعر برای مرگ پدر **********

 

چهل روز است پدر را ندیدیم                  گل لبخند از رویش نچیدیم

 

چهل روز است روحش کرده پرواز            یقین با روح مولا گشته دمساز

 

بیائید ای عزیزان بر مزارش                     نمائید سوره قران نثارش


 

********** شعر زیبا برای سنگ قبر پدر***********

 

پدرم دیده به سویت نگران است هنوز        غم نادیدن تو بار گران است هنوز

 

انقدر مهر و وفا برهمگان کردی               نام نیکت همه جا ورد زبان است هنوز


 

****** اس ام اس برای فوت پدر *********

 

روح پاکت با امیر المومنین محشور                  خانه قبرت زالطاف خدا پر نور باد

 

ای چراغ زندگانی ای پدر یادت به                   خاطرت در باغ فردوس برین مسرور باد


 اشعارسنگ قبرپدر

سنگ پاسارگاد

2121467 0912

5100561 0912

****** شعر سنگ قبر ترکی ******

 

گشته از سیلاب غم چشمان من دریا پدر     من چه گویم بی تو از فردا وفرداها پدر

 

تکیه گاهی بودی وتنها امید                      بی تو این دنیا ندارد رنگ شادی ها


 

***** شعر ای پدر *****

 

پدر  ای آیت عشق                               گل خوشبوی باغ اشنایی

 

از آن روزی که رفتی در دل                         دلم میسوزد از درد


 

******* شعر مذهبی برای فوت پدر ********

 

پدر سنگ مزارت را به آه وناله میبوسم               به عشق وزحمت چندین وچندین ساله میبوسم

 

اگر دنیا شود گلشن گلی جز تو نمی یابم            ز چشمم زاله میریزد تورا چون لاله می بوسم


 اشعارسنگ مزارپدر

سنگ پاسارگاد

5100561 0912

2121467 0912

****** شعر گریه دار برای سنگ قبر پدر ******

 

ای گل باغ وچمن از ما گسستن زود بود          پشت فرزندان از این ماتم شکستن زود بود

 

بهر تو همسر ندارد صبر در این انتظار               ای پدر بر سنگ  نامت نقش بستن زود بود


 

****** مصراع برای فوت پدر ********

 

همیشه مونس ویاورم پدرم                 به وقت رنج غمخوارم پدر بود

 

چو پروانه اگر بال وپرم                      ولی شمع شب تارم پدر بود


 اشعارسنگ قبرپدر

سنگ پاسارگاد

2121467 0912

5100561 0912

***************

 

پدرم بارش باران خدا                   پدرم جلوه ایماَن وصفا بود

 

پدرم حاکم پیمان ووفا                  پدرم درهمه جا کار گشا بود


 

***** شعر برای سنگ قبر پدر ******

 

پدرم تاج سرم چشم به راهت               همه دم عاشق لبخند نگاهت بودم

 

ای فلک از چه زدی اتش غم                 کاش جای پدرم من سر راهت بودم


 اشعارسنگ مزارپدر

سنگ پاسارگاد

2121467 0912

5100561 0912

******** شعر پدر بزرگ ********

 

از ملک جهان رفت به جنت پدر             

 

رفت از سرما سرور ما تاج سر              


 

 

 سنگ مزار پاسارگاد

09125100561

09122121467